Typ histopatologiczny nowotworu, jego stopień zaawansowania oraz ocena stanu pacjenta mają decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Podstawowym postępowaniem w przypadku niebarwnikowych nowotworów skóry jest doszczętne usunięcie tkanek nowotworowych. „Złotym standardem” pozostaje nadal leczenie chirurgiczne.

Do pozostałych metod leczenia zaliczamy:

  • Leczenie powierzchowne: 5-fluorouracyl, imikwimod, diklofenak, peeling chemiczny, terapia fotodynamiczna, krioterapia;
  • Leczenie miejscowe: laseroterapia, krioterapia, elektrokoagulacja, radioterapia;
  • chemioterapię;

Ponadto od niedawna, u dorosłych pacjentów z przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym skóry i rakiem podstawnokomórkowym skóry, którzy nie kwalifikują się do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radykalnej radioterapii, może być stosowana terapia innowacyjna przeciwciałem monoklonalnym będącym w pełni ludzką immunoglobuliną klasy G4 (IgG4). Patroni honorowi

Partnerzy