Raki skóry stanowią 1/3 wszystkich rejestrowanych raków występujących u ludzi i aż 75% wszystkich rozpoznawanych nowotworów złośliwych.[1]

 

Ryzyko zachorowania na nowotwór skóry, szczególnie u osób rasy kaukaskiej (rasy białej), przekracza 20%. Wraz z wiekiem pacjenta zwiększa się ryzyko zapadalności na raka skóry - największą liczbę zachorowań notuje się w 8. dekadzie życia.


W 2017 roku w Polsce zarejestrowano 13 478 nowych zachorowań (6543 u mężczyzn i 7025 u kobiet), co odpowiada zachorowalności odpowiednio 7,9% i 8,5% (znaczne niedoszacowanie).  [2]

Niestety w tej grupie nowotworów należy spodziewać się znacznego stopnia niedoszacowania, wynikającego z niepełnej sprawozdawczości do Krajowego Rejestru Nowotworów.

 

Według ekspertów rzeczywista liczba pacjentów cierpiących na niebarwnikowe nowotwory skóry może być znacznie wyższa, nawet sięgająca 50 000 zachorowań rocznie, a niedoszacowanie w tym zakresie wynika z braku wiedzy na temat tego typu nowotworu, bagatelizowania objawów i braku zgłaszalności pacjentów.

   


   [1] http://onkologia.org.pl/k/epidemiologia dostęp z dnia 27/03/2020

 [2] Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/ dostęp z dnia 22/03/2020

   

Patroni honorowi

Partnerzy