Raki skóry stanowią 1/3 wszystkich rejestrowanych raków występujących u ludzi i aż 30-50% wszystkich rozpoznawanych nowotworów złośliwych. [1]  

Ryzyko zachorowania na nowotwór skóry, szczególnie u osób rasy kaukaskiej (rasy białej), przekracza 20%. Wraz z wiekiem pacjenta zwiększa się ryzyko zapadalności na raka skóry - największą liczbę zachorowań notuje się w 8. dekadzie życia. 

W 2019 roku w Polsce zarejestrowano 14 263 nowych zachorowań (6872 u mężczyzn i 7391 u kobiet), co odpowiada zachorowalności odpowiednio 8% i 8,6% (znaczne niedoszacowanie).  [2]

Niestety w tej grupie nowotworów należy spodziewać się znacznego stopnia niedoszacowania, wynikającego z niepełnej sprawozdawczości do Krajowego Rejestru Nowotworów.   

Według ekspertów rzeczywista liczba pacjentów cierpiących na niebarwnikowe nowotwory skóry może być znacznie wyższa, nawet sięgająca 50 000 zachorowań rocznie, a niedoszacowanie w tym zakresie wynika z braku wiedzy na temat tego typu nowotworu, bagatelizowania objawów i braku zgłaszalności pacjentów. 

 

Najczęstszym rakiem skóry jest rak podstawnokomórkowy (BCC), stanowiący 80% raków skóry, na drugim miejscu plasuje się rak kolczystokomórkowy (SCC) — 15–20% zachorowań. Inne postacie raków skóry występują znacznie rzadziej[3]


[1]  https://journals.viamedica.pl/onkologia_w_praktyce_klin_edu/article/view/68837 publikacja 2020  

[2] Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/ dostęp z dnia 14.02.2022

[3] https://journals.viamedica.pl/onkologia_w_praktyce_klin_edu/article/view/58913/44630

   

Patroni honorowi

Partnerzy