„Rak UV” to ogólnopolska kampania edukacyjna poświęcona niebarwnikowemu nowotworowi złośliwemu skóry,  rakowi kolczystokomórkowemu skóry (cSCC – cutaneous squamouscell carcinoma cancer).

Celem kampanii jest edukacja i budowa świadomości społecznej na temat raka kolczystokomórkowego skóry, czynników ryzyka oraz możliwych form profilaktyki, szczególnie w grupach wysokiego ryzyka zachorowania na ten typ nowotworu.

Rak kolczystokomórkowy skóry  jest drugim pod względem częstości występowania po raku podstawnokomórkowym (BCC) nowotworem skóry i stanowi ok 20% wszystkich nowotworów skóry. 

Istotnym czynnikiem rozwoju  cSCC jest narażenie zawodowe na promieniowanie UV u osób wykonujących pracę na świeżym powietrzu, w sektorach takich jak rolnictwo czy sadownictwo, niestosujących żadnej ochrony lub stosujących niewystarczającą ochronę przed promieniowaniem słonecznym. 

U osób  z genetyczną predyspozycją lub w trakcie przewlekłej immunosupresji rak kolczystokomórkowy skóry może mieć agresywny i prowadzący do śmierci przebieg.

Dotychczas nie było inicjatyw podejmujących temat niebarwnikowych nowotworów złośliwych skóry. Wbrew powszechnej opinii, rak skóry to nie tylko czerniak, na temat którego świadomość społeczna jest dużo większa. To również nowotwory niebarwnikowe stanowiące  około 1/3 wszystkich rejestrowanych raków występujących u ludzi w skład których wchodzą między innymi rak  podstawnokomórkowy (BCC, basal cell carcinoma) oraz rak kolczystokomórkowy (SCC, squamous cell carcinoma).

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Zdrowia oraz  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Ministra Grzegorza Pudy.

Patronat nad kampanią objęli: Rzecznik Praw Pacjenta, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Sekcja Dermatologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologiczego, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "Regiony" , Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Związek Powiatów Polskich. 

Patronatu medialnego kampanii udzielili: Rynek Zdrowia oraz Portal Samorządowy.

Inicjatorami kampanii są: Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Fundacja Gwiazda Nadziei, Fundacja Onkologiczna Nadzieja, Fundacja Życie z Rakiem, Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma i Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora.

Patroni honorowi

Partnerzy