Istnieje wiele czynników ryzyka mających wpływ na występowanie raka kolczystokomórkowego skóry, jednak głównym czynnikiem przyczyniającym się do rosnącej zachorowalności na ten typ nowotworu jest nadmierna ekspozycja na działanie promieniowania UV.

ZOBACZ JAK PROMIENIE UV WPŁYWAJĄ NA KOMÓRKI SKÓRY

KTO JEST NAJBARDZIEJ NARAŻONY?

Najbardziej narażone na zachorowanie na raka kolczystokomórkowego są osoby o jasnej karnacji, wykonujące prace zawodową na otwartej przestrzeni w sektorach takich jak rolnictwo, sadownictwo czy budownictwo, niestosujące żadnej formy ochrony przed słońcem.

Wśród grup wysokiego ryzyka znajdują się pacjenci poddani w przeszłości leczeniu za pomocą promieniowania jonizującego, posiadający wrodzone lub nabyte upośledzenie odporności (po przeszczepieniach narządów, długotrwale leczone lekami hamującymi działanie układu odpornościowego lub glikokortykosteroidami, osoby żyjące z HIV), cierpiący na przewlekłe choroby skóry oraz osoby z genetyczną predyspozycją do zachorowania na nowotwory skóry wywołane promieniowaniem UV. U tych pacjentów rak kolczystokomórkowy przebiega agresywnie i może prowadzić do śmierci.


INNE CZYNNIKI RYZYKA ODPOWIADAJĄCE ZA CZĘSTSZE WYSTĘPOWANIE SCC

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE:

 • intensywne przerywane kąpiele słoneczne;
 • promieniowanie jonizujące;
 • ekspozycja na substancje chemiczne (arsen);
 • infekcje HPV;
 • nikotynizm.

PRZEWLEKŁE CHOROBY SKÓRY:

 • przewlekłe niegojące się owrzodzenie;
 • długo utrzymujący się toczeń rumieniowaty skórny, liszaj płaski (nadżerkowy), liszaj twardzinowy;
 • porokeratoza.

CZYNNIKI GENETYCZNE:

 • I fenotyp skóry;
 • skóra pergaminowa i barwnikowa;
 • albinizm „oczno-skórny”;
 • nabłonkowa dysplazja brodawkowata;
 • pęcherzowe oddzielanie się naskórka;
 • Zespół Fergusona-Smitha;
 • Zespół Muira-Torre’a.

IMMUNOSUPRESJA:

 • stan po przeszczepieniu narządu;
 • innego rodzaju immunosupresja np. zespół AIDS, zakażenie HPV.


ZRÓB TEST RYZYKA GDZIE MOŻESZ SIĘ ZBADAĆ

Patroni honorowi

Partnerzy