W przypadku wystąpienia podejrzanej zmiany konieczna jest wizyta u lekarza dermatologa.

Zobacz gdzie możesz się zbadać

Rozpoznanie wstępne ustala się na podstawie badania dermatoskopowego, które również stosowane jest do oceny rozległości ogniska nowotworu przed planowanym leczeniem oraz monitorowania pacjentów po leczeniu. W przypadku podejrzenia niebarwnikowego nowotworu skóry pobiera się wycinek zmiany skórnej i poddaje się ją badaniu histopatologicznemu.

W przypadku wątpliwości dotyczących typu histologicznego nowotworu (BCC vs. SCC) badanie należy uzupełnić co najmniej o podstawowy różnicujący panel immunohistochemiczny — BerEP4(+) CK5/6(–) w raku podstawnokomórkowym, CK5/6(+) i BerEP4(–) w raku kolczystokomórkowym.

O tym jakie badania wykonać decyduje lekarz.

W przypadku zaawansowanych zmian o rozległej strukturze, objawiających się głębokim naciekiem, zajęciem tkanek i struktur położonych poniżej lub w sąsiedztwie guza, tj. mięśni, kości, nerwów, węzłów chłonnych, gałki ocznej, jest wskazaniem do rozszerzenia diagnostyki o badania obrazowe, takie jak:

  • tomografia komputerowa
  • rezonans magnetyczny

Jeżeli w badaniu przedmiotowym lub w badaniu obrazowym stwierdzono powiększenie regionalnych węzłów chłonnych, należy wykonać biopsję cienkoigłową lub pobrać cały węzeł do badania histopatologicznego.

PAMIĘTAJ!

Podejrzane zmiany powinno się kontrolować raz na pół roku, jednak u osób z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku obciążenia nowotworami skóry (w szczególności czerniaka), a także z licznymi znamionami, warto wykonywać kontrolę raz na 3-6 miesięcy.


ZRÓB TEST RYZYKA GDZIE MOŻESZ SIĘ ZBADAĆ

Patroni honorowi

Partnerzy