Sekcja w trakcie budowy.  

Obecnie pracujemy nad raportem poświęconym sytuacji pacjentów z rakiem kolczystokomórkowym skóry w Polsce.

Patroni honorowi

Partnerzy